Diversiteit: onderzoek en artikelen

Home » Onderzoek » Diversiteit

Diversiteit

De samenleving in Nederland wordt steeds diverser qua samenstelling. Bijna een kwart van de bevolking is zelf in het buitenland geboren, of heeft een of meer ouders die in het buitenland zijn geboren. Deze veranderende samenstelling brengt nieuwe gewoonten, culturen en inzichten met zich mee en tegelijkertijd ook nieuwe uitdagingen en nieuwe vraagstukken.

Trendbureau Gelderland doet onderzoek naar diversiteit en integratiebeleid. Dit onderzoek kan zowel beleidsvormend als evaluerend zijn.

Artikelen over diversiteit en de maatschappij

Specifieke onderzoeken over diversiteit

  • Lijst met onderzoeken