Trendbureau Gelderland geeft inzicht in en duiding aan maatschappelijke en economische trends

Actueel

https://connectingthroughcultureasweage.info/co-researcher-films/
Kennisbank

Oude Punkers

Oude Punkers Ken je Exactitudes? Zo nee, google even, het is de moeite waard. Exactitudes is een langlopend fotografieproject van Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek.

Lees verder »

Onze Onderzoekmethodes

kwantitatieve en kwalitatieve methodes binnen het sociale domein

Welke methode (en bijbehorende analysetechnieken) we hanteren is afhankelijk van de:

  • doelstelling
  • vraagstelling
  • het domein
  • het tijdspad
  • de schaal van het onderzoek

 

voorbeeld onderzoek arbeidsmarkt

'Maatschappelijke trends vragen om duiding, duiding vraagt om onderzoek'

Trendbureau Gelderland zet data om in kennis

door onderzoeken, analyses en forecasting

zorgtechnologie

Alle opties om zorg nog te leveren, zullen ingezet moeten worden om aan de behoefte te voldoen.

brede welvaart

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties.

diversiteit

Diversiteit gaat o.a. over de verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, cultuur)

participatie

Participatie gaat over meedoen in de samenleving via arbeid of dagbesteding, onderwijs, vrijwilligerswerk en sociale netwerken.

arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid en het maken van toekomstscenario’s op deze gebieden

'Een goed onderzoek begint met een goede vraag'

Onderzoek vanuit haar ethisch onderzoekskader

De basisprincipes

Trendbureau Gelderland doet haar onderzoek vanuit haar ethisch onderzoekskader. Hierin zijn onze basisprincipes van goed en verantwoord onderzoek vastgelegd. 

Als een onderzoek vraagt om een externe check op de ethische randvoorwaarden, bijvoorbeeld als we onderzoek doen met kwetsbare groepen, kan Trendbureau Gelderland hierin voorzien.

U wilt meer inzicht in een maatschappelijk vraagstuk en/of een maatschappelijk probleem oplossen. Door goed onderzoek, waarbij op methodische wijze data is verzameld en geanalyseerd kunnen valide conclusies getrokken worden, die de basis kunnen vormen voor meer inzicht en mogelijke oplossingsrichtingen.

lees meer op de pagina onderzoek

Er zijn verschillende redenen waarom u ervoor kunt kiezen om onderzoek uit te besteden in plaats van het zelf te doen. Allereerst stelt het uitbesteden van onderzoek u in staat om toegang te krijgen tot de expertise van Trendbureau Gelderland. Wij beschikken over de nodige kennis, vaardigheden en middelen om het onderzoek efficiënt en effectief uit te voeren.

lees meer op de pagina onderzoek

Gemeenten in de provincie Gelderland, Provincie Gelderland, Branche-organisaties, zorgorganisaties en andere non-profit organisaties die inzicht nodig hebben in maatschappelijke vraagstukken om op basis van dit verkregen inzicht beleid vorm te geven of te evalueren.

lees meer op de pagina onderzoek

Geanonimiseerd publiceren verwijst naar het proces van het publiceren van onderzoeksresultaten zonder de identificerende informatie van de betrokken individuen, opdrachtgever en/of andere stakeholders.

Het doel van geanonimiseerd publiceren is om de privacy en vertrouwelijkheid van de deelnemers en andere stakeholders te waarborgen.

We verwijderen voorafgaand aan publicatie alle gegevens en informatie die kunnen leiden tot identificatie van deelnemers aan ons onderzoek en opdrachtgever. U kunt hierbij denken aan namen, bepaalde demografische kenmerken, specifieke locaties e.d.

Het Trendbureau Gelderland vindt het belangrijk om bevindingen en kennis te delen met de bredere gemeenschap zonder de privacy van de betrokkenen in gevaar te brengen. Door geanonimiseerde publicatie kunnen andere onderzoekers, beleidsvormers en beleidsmakers de resultaten gebruiken, of verder bouwen op het eerdere werk, wat bijdraagt aan de vooruitgang van de wetenschap en de maatschappij.
Trendbureau Gelderland draagt ervoor zorg dat verkregen onderzoeksdata en andere identificerende gegevens zorgvuldig worden behandeld, dat identificerende informatie adequaat wordt verwijderd en dat de geanonimiseerde gegevens niet kunnen worden herleid tot individuele personen of organisaties.
Dit betekent dus ook dat wij niet openbaar maken wie onze klanten zijn. Onze klanten staat het natuurlijk vrij te communiceren over de inzet van Trendbureau Gelderland.

De hoofdonderzoekers van Trendbureau Gelderland

Ilse Schrijver is een bedrijfskundig onderzoeker op het gebied van arbeidsmarktanalyse en -beleid. Al op jonge leeftijd ontwikkelde ze een interesse in economie en de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Meer over Ilse Schrijver

Louis Neven werkt sinds 2005 als onderzoeker.
Zijn doctorandus-titel behaalde hij in de Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie technologische cultuur.

meer over Louis Neven

Heeft u vragen?

'Laten we kennis maken'

Vraagt u zich af waar u moet beginnen? Of wat de beste beslissing is voor uw organisatie? Laat het ons weten.

zorgtechnologie