Kennisbank

Home » Kennisbank » Kennisbank » Armoede en welvaart » Sport in Gelderland (ontwikkelingen)
Sport in Gelderland foto sporter gedownload van Pexels.com

Sport in Gelderland (ontwikkelingen)

In 2022 sportte in Gelderland 52-56% van de volwassenen minstens één keer per week (corona gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, 2022). Hiermee is de sportdeelname in Gelderland redelijk gelijk aan het percentage sporters in Nederland.

Wie sport er?

Kijkend over heel Nederland sporten hoger opgeleiden meer dan lager opgeleiden (corona gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, 2022).  Individuele sporten met flexibele tijden, zoals fitness en hardlopen worden het meest beoefend. Van de teamsporten wordt voetbal het meest beoefend. Drie op de vijf sporters had in 2021 een abonnement bij een sportaanbieder of was lid van een sportvereniging. Naarmate men ouder wordt, heeft men steeds minder vaak een abonnement of lidmaatschap. Ongeveer een derde van de sporters sport vooral binnen, een derde sport vooral buiten, en een derde sport zowel binnen als buiten (corona gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, 2022). 

Redenen om te sporten

Volwassenen sporten vooral om de gezondheid en/of conditie te behouden of te verbeteren, een goed gevoel te krijgen en een leuke activiteit te hebben. Andere redenen zijn onder andere stress te verminderen, eigen prestaties te verbeteren en buiten actief te zijn. Niet-sportende volwassenen zouden vooral gaan sporten om een betere conditie of gezondheid te krijgen, of om af te vallen of op gewicht te blijven. Andere redenen spelen een minder grote rol bij de keuze om toch te gaan sporten (NOC*NSF, 2022).  

Belemmeringen om te sporten

Een op de drie mensen die nu niet sport, wil daar wel graag verandering in brengen (NOC*NSF, 2022). Belemmeringen hierbij zijn onder andere dat bij jeugdigen niet weten welke sport ze willen beoefenen, ze denken al genoeg te bewegen en ze geen passend aanbod zien. Volwassenen ervaren vooral het gebrek aan tijd, gezondheidsklachten en hebben de overtuiging al voldoende te bewegen als belemmeringen om te gaan sporten (NOC*NSF, 2022). 

Conclusie

Sporten kan deel uit maken van een actieve leefstijl. Een actieve leefstijl heeft een positieve invloed op de brede welvaart. Zo verkeren mensen met een actieve leefstijl vaker in goede gezondheid en heeft een actieve leefstijl onder andere een positieve invloed op zelfvertrouwen en het uitvoeren van cognitieve taken (GGD Gelderland Zuid, 2023).

Hoewel al veel mensen sporten, is het aan te bevelen (nog) meer mensen te laten sporten. Dit kan onder andere door sport laagdrempelig aan te bieden, te zorgen voor een gevarieerd aanbod, en de voordelen van sporten meer naar voren te brengen.